16 Mayıs 2010 Pazar

Aritmik fikirlər


Sətirlərin aritmiyasında
iynə üstündə
ayaqyalın gəzmək duyğusu.
Bu gün rahat qayğısız.
Sabah - boşluğa iki addım.
Yalanla dolu dünyada
hələ də
inandığın
gecə-gündüz axtardığın
balıq kimi sürüşkən xoşbəxtliyi
ikiəlli tutmaq arzusu.
Əvəzində -
kürəyinə vurulan acı yumruqlar.

Saxta hislərin
yeni tarifi -
üç quruşa beş küftə...

3 Mayıs 2010 Pazartesi

Hisslərin qəzəbi


Nəfsinin əsiri olmuş kişi
bir gün
xışmalayıb erkəkliyini
fahişə
qəhbə
ləçər
sözlərini
ovuc-ovuc çırpar qadına
qəlp hislərlə kirlənmiş mələk
fahişə
qəhbə
ləçər damğasıyla yanan içini
ovundurmaq üçün
gəzər
şəhərin küçələrini
eşidər hər pəncərədən
fahişə
qəhbə
ləçər sözləini
hətta
ağacların quru budaqları
pıçıldar o sözləri
ffffff........
yəqin
hər mələyin alnına yazılıb
nə vaxtsa
inandığı
xəyalıyla yatıb-oyandığı
kişidən
fahişə
qəhbə
ləçər sözlərini eşitmək
eşidib üşünmək
üşünüb ağlamaq
darmadağın olmaq...

2 Mayıs 2010 Pazar

Fikirlər kələfi


Чу-Ар, Ар-Чу - Помни Бога, Помни, что ты Бог.

Deyirlər ki, nə vaxtsa, lap qədimlərdə insanlar bir-birini bu sözlərlə salamlayıblar. Qədim insan həyatının hər anında Allahı xatirlayıb, özünün ilahi təbiətini daim yadında saxlayıb. Müasir insan isə öz ilahi təbiətindən coooooooox kənarda qalıbdır. Biz köləyik - yazılmamış ictimi qanunların, yanlış təsəvvürlərin, qeyri-səmimi münasibətlərin, saxta fikirlərin köləsiyik. Uşaqları da bele kölə psixologiyasında tərbiyə edirik, çünki başqa təsəvvürlərimiz yox. Biz inana bilmirik ki, insan başqa cür ola bilər - sevgisində azad, fikirlərində səmimi, davranışında dürüst... Riyakarlıqla, nadanlıqla, xəbisliklə o qədər rastlaşırıq ki, artıq bu, bizə təəccüblü görünmür, halbuki bunlar bizi sarsıtmalı, şaşırtmalı, çəkindirməlidir. Etiraz səsimiz o qədər zəif ki, eşidilmir...
Minillər keçsə də - inqilablar olsa da, imperiyalar çöksə də - insan öz əzablarından qurtarmır. Nə texniki tərəqqi, nə ictimai-sosial dəyişiliklər insanı xoşbəxt edə bilmir. Bəlkə ona görə ki, kölə xoşbəxtliyin nə olduğunu, nədə olduğunu anlamır, anlamaq istəmir. Bəlkə nə vaxtsa biz dərk edəcəyik ki, həqiqətən içimizdə bir ilahi nur var, onu başqaları ilə paylaşmaq gərək. Və məhz bu nurun paylaşma anından etibarən köləlik də əriyib yox olar...

Помни Бога, Помни, что ты Бог.


(http://tk-mu.ru saytının materialına əsasən)

29 Nisan 2010 Perşembe

Günün şüarı


Özünü həmişə səmimi olmaq istədiyin insanlarla əhatə et, səni incidən münasibətlərdən qaç

24 Nisan 2010 Cumartesi

Bakıda kitaboxuma aksiyası


Aprelin 24-də bir qrup gənc Bakıda kitab oxumağa diqqət çəkmək məqsədilə aksiya keçirib.

Aksiyanın təşəbbüskarı, «Facebook» sosial şəbəkəsində «Oxuyaq, inkişaf edək» qrupunun yaradıcısı Mahmud Nəsirov bildirib ki, məqsədləri gəncləri eyni ideya altında birləşdirmək olub:

«Məqsədimiz gəncləri «Oxuyaq, inkişaf» edək ideyası altında birləşdirməkdir. Universitet həyətlərində, kitabxanalarda, ictimai nəqliyyatda - metroda, avtobusda, parklarda, skamyalarda kitab oxuyan, vaxtlarını səmərəli keçirən gəncləri görməkdir. Biz bir saat ərzində kitab oxuduq. Polislər də gəlirdi, baxırdı. Bizə fərqli baxışlar da var idi, bu, normaldır. Çünki bu kimi tədbirlərə bizdə alışılmayıb, təəssüf ki, ictimaiyyətdə bu şüur formalaşmayıb».

Kitab aksiyası dinc şəraitdə keçib, heç bir müdaxilə olmayıb.

M. Nəsirov deyir ki, bu kimi aksiyaları iki həftədən bir keçirməyi planlaşdırırlar.

www.azadliq.org

18 Nisan 2010 Pazar

Uşaq kitabları da qadağan edilir...


Amerikada kitabxanalar assosiasiyasının nəzdində əxlaq müşahidəçiləri adı altında bir qrup fəaliyyət göstərir. Əxlaq müşahidəçilərinin məqsədi uşaq kitabları sırasından təhlükəli kitabları aşkar edib, onları qara siyahıya almaqdır. Qara siyahıya əsasən vampirlərdən, seksual münasibətlərdən, narkotiklərdən bəhs edən kitablar düşür, belə hesab edilir ki, bu mövzular uşaq psixikasına ziyan vurur.
Harri Potter haqqında kitablar da qara siyahıya düşüb, çünki bu kitablarda ailə dəyərlərinə lağ edilir, okkultizm (cadu, sehir) alqışlanır. Belə kitablar uşaqları reallıqdan uzaqlaşdırır, mistikaya inam uşaqların hələ tam formalaşmamış iç dünyasına mənfi təsir göstərir.

15 Nisan 2010 Perşembe

Günün sitatı


Посмотрите, как много желаний вы имели и как много желаний не было исполнено. И как часто вы чувствовали, что это было хорошо, что желание не осуществилось, «Это было лучше для меня». Не правда ли, вы замечали? Это было лучше для вас, что некоторые из желаний не исполнялись. Природа знает, что для вас лучше.
(Шри Шри Рави Шанкар)
***
tərcüməsi

Baxın, nə qədər arzularınız olub və onların əksəriyyəti həyata keçməyib. Hər dəfə də hiss etmisiz ki, nə yaxşı həmin arzular elə arzu kimi qalıb, reallaşmayıb. "Mənimcün belə daha yaxşıdır", düşünmüsüz. Bəli, yaxşı ki, bəzi arzuların həyata yetməməsi sizin xeyrinizə olub. Təbiət sizin üçün nəyin xeyirli olduğunu bilir.
(Şri Şri Ravi Şankar)

7 Nisan 2010 Çarşamba

Gennadi Qolovatı. 2 şeir


Gennadi Qolovatı (1940-2001) – rus əyalət şairidir, Çita vilayətində yaşamışdır. Qolovatı mərkəzi ədəbi prosesdən çox uzaq olsa da, onun şeirləri müasir rus poeziyasında məxsusi yer tutmağa iddialıdır.

Şairin 2 şeirini təqdim edirəm.

С и л а
Слепые не могут смотреть гневно.
Немые не могут кричать яростно.
Безрукие не могут держать оружие.
Безногие не могут идти вперед.
Но – немые могут смотреть гневно.
Но – слепые могут кричать яростно.
Но – безногие могут держать оружие.
Но – безрукие могут идти вперед.

Tərcüməsi:
Q ü v v ə t
Korlar qəzəblə baxa bilmir.
Lallar nifrətlə bağıra bilmir.
Qolsuzların əlində solah olmaz.
Ayaqsızla r- irəli addımlamaz.
Lakin...
Lakin lallar qəzəblə baxa bilər.
Korlar nifrətlə bağıra bilər.
Ayaqsızlar - əldə silah tutarlar.
Qolsuzlar – irəli addımlayarlar.

***
Старею? Или, может быть, хирею?
Да все равно: в итоге – что ни год –
Тусклее краски, запахи беднее
И скрипка - реже сердце достает.
Но слово – все острей пронзает слово!
В поэзии, как в детстве я могу
Увидеть мир обрадованно снова,
Поверить в солнце, спавшее в стогу…

Tərcüməsi:
***
Qocalıram? Ya taqətdən düşürəm?
Fərq eyləməz – ildən ilə keçdikcə,
Rənglər daha solğun,
Ətirlər bəsit görünür mənə,
Müsiqi də ürəyimə zövq vermir artıq.
Fəqət söz – sözü daha kəskin vurğulayır!
Uşaqlıqda olduğu kimi mən
Yenidən
Dünyaya maraqla baxa bilirəm,
Ot tayasında uyumuş günəşə
Heyrətlənirəm...

28 Mart 2010 Pazar

Cavidanın dünyasından bir baxış...


Cavidan - cağdaş ədəbiyyatımızın ciddi imzalarından biridir, onun fikirlərini bilmək, iç dünyasına azacıq baş vurmaq həm maraqlıdır, həm də önəmli... Yazarlarımızı taniyaq, sevək, oxuyaq...

Sosial İnformasiya Agentliyinin suallarını istedadlı şairə Cavidan cavablandırır- Bəlkə öncə "Cavidan" təxəlüsü barədə danışaq? Bu şərq şairlərinin təxəllüslə tanınmaq ənənəsinin davamıdır, yoxsa gizlənmək ehtiyacı?
- Mən indi deyə bilərəm ki, hələ orta məktəbdə oxuyarkən o vaxt məhşur olan və əldən-ələ keçən “Dodaqdan qəlbə” romanındakı qadın qəhrəmanlardan birinin adının belə olması çəkmişdi diqqətimi. Bizim məhz kişi adı kimi tanıdığımız bu adın Türkiyədə qadın adı kimi qəbul edilməsi xoşuma gəlmişdi yaman...və olsun ki, yeniyetməlikdən bu yana yaddaşımın xoş ovqatlar yığılmış odasında qalıbmış hansısa unutduğum bir dolabda...Daha sonra içimdəki dəli dərviş ruhuna bağlayardım bəlkə..Nəsimi ruhuna sevgimə, hürufiliyə marağıma, daxilimdəki ikinci MƏNin məhz sufi olmasına bəlkə kökləyərdim. Hələ ilk gənclik illərimdən bu günümə süzülən zəifləsə belə sönməyən, öləziməyən nur payına... Daha sonra övladım olacaqsa, adı belə olacaq deyə inanırdım. Sanki sirli bir sükutla yanımca hər addımımda müşaiyət etdi bu ad məni, hər bir vasitə lə həyatıma girmək istədi deyərdim... Və bu variantların hər birisi həqiqətdir. Ən real və ən son səbəb isə həyat yoldaşımın adının Cavid olması idi təbii ki. Mən ədəbiyyata qapılıram deyə qərarımı verirkən bir yazdıqlarıma və yazmaq istədiklərimə, bir də yaşadığım məkandakı insanların məni və yazdıqlarımı anlayacaqlarmı deyə qorxuma qısılıb da gizlicə, üzə çıxmadan, elə kişi imzasıyla dərc olunacağam deyə Cavidan adlandım. Neyləməli ki, insan özü özünə həsəd apara da bilir və məsələn içindəki yazarın kişi yox, qadın olmasını ifşa edir...
- Əyalətdə şairə olmaq...
- Mən bayaq yazdıqlarıma və yaşadığım məkana baxaraq əsl adımı-soyadımı gizlətmək məcburiyyətində qaldığımı dedim. Əyalət – insanların sadə və qəliblərə hesablanmış həyatlarını sürdükləri yerdir. Vaxtilə sovet hökumətinin zorla hər dağın ətəyində bir məktəb açması, hər meşənin kənarında bir kitabxana tikməsi, işləməyənləri, təhsil almayanları “Tüfeyli” damğasıyla cəzalandırdığı bu məkanlarda indi insanlarımız şad və xürrəmdirlər deyərdim. Indi onlar nə oxumağa, nə işləməyə məcbur deyillər.Təbii bacarıqları və tələbatlarıyla gündəlik həyatlarını yaşayır, aram bir dalğavari ritmdə doğulur, yaşayır, ailə qurur, övlad dünyaya gətirir, xəstələnir və ölürlər...Seçki günlərində dəstəylə axışıb səs verərlər, hərçənd siyasətin nə olduğundan xəbərləri belə olmaz, dəstəylə sevərlər, dəstəylə nifrət edərlər, dəstəylə inanarlar Allaha..sanki nəhəng bir canlı varlığın ayrı-ayrı hissəcikləri kimi bütöv və tam olaraq özlərinə bənzəməyən, onlardan bircə zərrə fərqli olanları yad cisim kimi bu nəhəng orqanizmdən sıxışdırıb kənara itələyərlər, mübarizələri qızdırmaqla, üşütməklə, zəhərlənməklə müşaiyət oluna bilər hətta...ta ki sənin onları sevdiyinə inanana qədər..sənsə onları tam və bütöv sevməyə vadarsan...ya da bütün parçalarıyla sənə yad olan bu nəhəngdən vaxtında qaçıb canını və ruhunu xilas etməlisən..zira sən özün, tək olaraq bütöv və tamsan ki, buna tab gətirmək mümkün deyil... Belə yerdə onlardan, onların taleyindən yazarsan, üstünə gülərlər, hər gün yaşadıqları həyatı sənin aynanda gördükcə qəzəb duyarlar varlığına...zatən bu qəzəbin əslində öz qəliblərinə qarşı olduğunu qəbul etmək iqtidarında deyillər. Mənim əyalətimdə ərinin gün dəyməyən yeri olan hər 100 qadından yalnız bircəsi anlayacaq “Mən ərimin gün dəyməyən yeriyəm” misrasını, qalan 99-u güləcək və yeddi arxadan dönənimə söyüş yollayacaq...
- Virtual dünyada çox populyarsan. Niyə realda oxucular üçün "yoxsan"?
- Bu düzgün yanaşma deyil, ən azından mənim variantımda. Çünki real bir insanam, qadınam, həyatımın ən maraqlı illərini yaşayıram, ailəm, uşaqlarım, gündəlik yaşam tərzim, ev qayğılarım və s. var və mən bu həyatımı yaşamaqda davam edirəm. Başqa bir variantda başqa bir insan yaşayardı və o başqa insan mən olmayacaqdı, ola da bilməzdi... Virtual dünya isə evimin bir küncündəki monitordan o yandadır, orada yaşamaq da, dincəlmək də, işləmək də, oranı tərk etmək də öz ixtyarımdadır, bəzən bu bezdirə də bilər, dağıtmaq, qapamaq istərsən bu dünyanı, amma yenə də çəkicidir, maraqlıdır və real həyatın yorduğu hər bir insan kimi məni də çəkir, saxlayır...bilmək olmaz, bəlkə bizim real dediyimiz bu dünya da elə Tanrının öz kompüterində qurduğu flaş oyundan başqa bir şey deyildir...darıxanda yaradır, bezəndə dağıdır məsələn... Ədəbiyyatın məhz virtual dünyadan keçən yolunu seçdim mən, evinin dörd divarından başqa heç yeri görməyən bir yazar qadın üçün bitmək-tükənmək bilməyən bir aləmdir bura, dostlarım var burada nəhayət, yazılarım var, sevirəm interneti və onun verdiyi imkanları bir sözlə...
- Çox zaman tanınmış şairələrin virtual həmrəyliyinə rast gəlirik. Bu nədir- özlərinə dəstək, yoxsa özgələrə hiddət?
- Deməzdim, sadəcə biz müəyyən məqamlarda eyni cür qiymət verə bilərik ayrı-ayrılıqda nəyəsə və fikirlərimizi dedikcə kənardan quraşdırılmış bir dəstək kompaniyası kimi görünə bilər bəlkə.Razı deyiləm bu fikirlə.
- Yeni kitabın haqqında indidən nə deyə bilərsən?
- “Qanun” nəşriyyatının start verdiyi “Ən yeni ədəbiyyat” layihəsində mənim də yaxınlarda kitabım çıxmalıdır, haqqında ətraflı məlumat vermək istəməyərək yalnız və yalnız bir açıqlama verə bilərəm. Kişilərin hüquqlarını müdafiə edəcəyəm romanımda...
- Bəs çıxmış kitabına hansı reaksiyalar var?
Birinci kitabımı deyirsənsə, düzü heç bilmirəm də. Kitabdan nə ailəmə, nə yaxın qohumlarıma nə qədər təkid edib istəsələr də, vermədim. Hamısı paytaxtdadır, alan alıb, almayan almayıb, təbriklər olub, oxucu məktubları.. Bu qədər.
- Qan Turaldan qorxursan?
- Xeyr.
- Günel Mövlud, Sevinc Pərvanə, Nərmin Kamal, Aysel Əlizadə- həmkarlarını dəyərləndirək bəlkə?
- Dost, mən bu imzaları niyə dəyərləndirməliyəm ki? Eyni zamanda yaşayırıq və yazırıq, zəhmət çəkirik, min yerdən min söz götürürük üstümüzə bəlkə, hələ bir-birimizi də tərəziyə qoymağa sövq edilməliyik? Tənqidçilərimiz var, zəhmət çəkib qələmlərinə sarılsınlar və göz dolusu oxusunlar yazdıqlarımızı, sonra da onlar çəkişsin imzalarımıza görə, biz yox. Bu qızlara şəxsən mənim münasibətimi öyrənmək sənə maraqlıdırsa, onda deyim ki, hər birisini oxuyuram, izləyirəm, uğurlarına sevinirəm, daha güclü və daha inadkar olmalarını diləyirəm.

- Milli kitab müsabiqəsinə münasibətin necədir?
- Münasibətim – bu müsabiqəyə əsər təqdim etməməyimdir.
-Nəsrdə hansı iddiaların var?
- Roman dövrü başladı həyatımda deyərdim...

Axar.az

17 Mart 2010 Çarşamba

Astrologiya günü də varmış...


Qədimlərdən indiyənə qədər münəccimlərin insanlar arasında böyük nüfuzu olub; talenin ağır sınaqları qarşısında aciz qalan, çətinliklərin öhdəsindən gələ bilməyən, arzu etdiyini həmən əldə etmək istəyən insan münəccimlərə üz tutub ki, bəlkə ulduzların rəhmi gələ, insan həyatda necəsə uğur qazana. Düzdür, bir defe insan ulduzlari aldatmağa nail olub :), amma bu cooooooooxdan olub. (M.F.Axundovun "Aldanmış kəvakib" əsəri, 1857).
Əsrlər keçsə də, insanın məişəti avtomatlaşdırılsa da, ən mürəkkəb məsələlər süni beyinlərə - robot və kompüterlərə həvalə edilsə də, yenə də gözlər göy qübbəsinə dikilib, yenə də ulduzların yeri, bir-biri ilə yaxınlığı/uzaqlığı müşahidə edilir. Münəccimlər ulduzlar haqqında biliklərini gizli saxlamaqla insanları ulduzlardan, əslində isə münəccimlərin özündən asılı vəziyyətə salmağa çalışırlar.
Bəlkə də həqiqətən, yazıya pozu yoxdur? Bəlkə yerdəki gündəlik üzüntülərdən usanaraq, hərdən gözlərimizi ulduzlara qaldırıb onların qızılı işığına baxmaq lazımdır ki,faniliyi dərk edəsən...

Yəqin, bunları nəzərə alıb hər il martın 20-də beynəlxalq astrologiya günü qeyd edilir. Bütün dünya bilir ki, martın 20-də astronomik və astroloji il başlanır.

16 Mart 2010 Salı

Novruz sərhədlərini genişləndirir


BMT-nin baş katibi Beynəlxalq Novruz Günü ilə bağlı dünya ictimaiyyətinə müraciət edib
BMT-nin İctimai İnformasiya Departamentinin Azərbaycandakı Ofisindən verilən məlumata görə, müraciətdə bildirilib ki, Beynəlxalq Novruz Gününün qeyd edilməsi ilə bağlı Baş Assambleyanın bu il qəbul etdiyi qərar bu bayramın yalnız onun keçirildiyi regionda deyil, həmçinin bütün dünyada artan önəminin tanınmasının ən bariz nümunəsidir: “Min illər boyu, günəşin ekvatoru keçməsi və şimal yarımkürəsinin yaz fəslinə qədəm qoyması ilə, Balkan, Qara dəniz hövzəsi, Qafqaz, Mərkəzi Asiya, Yaxın Şərq və digər regionların xalqları özlərinə məxsus adət-ənənələrlə Novruz Günü bayram edirlər. Evlərin yenidən rənglənməsi, dost-tanışların ziyarət edilməsi, simvolik yeməklərin hazırlanması kimi ayin və adətlərin yerinə yetirilməsi yenilənmə ruhu ilə zəngindir və bu yalnız bu bayramı qeyd edənlərə deyil, bütün insanlara ilham verərək ruhlandıra bilər. Bu il ilk dəfə olaraq Beynəlxalq Novruz Gününü qeyd edirik. Ümid edirəm ki, dünyadakı bütün dövlətlər və xalqlar bu bayramın tarixi və ənənələrinə əsaslanaraq təbiətlə insan arasında olan harmoniyanı və bəşəri sülh və xeyirxahlıq ideyalarını təbliğ edəcəklər”. Qeyd edək ki, BMT Baş Assambleyası bu il fevralın 23-də 21 mart tarixini Beynəlxalq Novruz Günü elan edib. Beynəlxalq Novruz Günü münasibətilə hazırlanan qətnamənin preambula hissəsində bildirilir ki, “yeni gün” mənası verən, martın 21-də, gecə və gündüzün bərabərləşdiyi gün qeyd olunan Novruz bütün dünyada 300 milyon nəfərdən artıq adam tərəfindən yeni ilin başlanğıcı kimi qəbul olunur. Bu bayram artıq 3000 min ildir ki, Balkanlarda, Qara dəniz hövzəsi regionunda Qafqazda, Mərkəzi Asiya, Yaxın Şərq və digər regionlarda qeyd olunur. BMT, həmçinin Novruz bayramının UNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilməsini alqışlayıb.

(www.qaynar.info)

20 Şubat 2010 Cumartesi

21 fevral Beynəlxalq ana dili günüdür


Fevralın 23-də Azərbaycanda Beynəlxalq Ana dili günü keçiriləcək. YUNESKO-nun Baş konfransının 1999-cu ilin noyabrında elan etdiyi Beynəlxalq Ana dili günü dil və mədəni müxtəlifliyə kömək üçün 2000-ci ilin fevralından etibarən hər il qeyd olunur.
Dillər maddi-mənəvi irsin qorumağın və inkişaf etdirməyin ən səmərəli vasitəsidir. YUNESKO-nun hesablamalarına görə, dünyadakı altı min dilin yarısı yaxın vaxtlarda son daşıyıcılarını itirə bilər.

("Ədəbiyyat" qəzeti, N 7, 2010)

Hamı öz dilini qorumalı, müdafiə etməli və sevməlidir!

Ovucda bir parça günəş


Metro vaqonu işdən qayıdan, sifətləri gündəlik qayğılardan və əbədi yorğunluqdan tutqunlaşmış insanlarla doludur. Qara rəng dolub vaqona. Qara saçlar, papaqlar, gödəkçələr, paltolar, çəkmələr, çantalar... Nədənsə bizim insanlar qara rəngi çox sevirlər; yay-qış əyinlərindən qara libaslar əskik olmaz. Deyirlər ki, rəng – insan ruhunun güzgüsüdür. Sağlam ruh gözoxşayan, parlaq rəngləri seçir, xəstə ruh – bozu, qaranı. Biz xəstəyikmi? Ruhumuzmu xəstə, əqlimizmi xəstə...
Dayanacaqda vaqona 4-5 yaşlı, artıq peşəkar sayıla biləcək dilənçi uşaq mindi. Qız idi. Balaca bir qız. Əynində çirkli, rəngi bilinməyən nimdaş paltar, onun üstündən – ilmələri süzülmüş toxunma cemper, ayaqlarında palçığı qurumuş köhnə çəkmələr. Və səs. Cirkli əlləri ilə adamları itələyib keçən qızcığaz soyuqdan kallaşmış səslə “allah xatrinə, nolar, kömək edin...” deyirdi. Səsində nə xahiş, üzündə nə ümid vardı, qız sadəcə iş başında idi. Vaqonboyu gəzişərək, əksərən, kişilərə yaxınlaşır, burnunun altında könülsüz halda nəsə mızıldanırdı. Kimsə ona məhəl qoymurdu. Mənə elə gəldi ki, dilənçi qızın çirkdən qartmaq bağlamış üzünə təbəssüm, çöhrəsinə uşaq məsumluğu yaddır, heç vaxt da olmayıb. Bu uşaq elə qoca doğulub – ruhsuz, ümidsiz, sevgisiz bir qoca...
Bu vaqondan qazanc əldə etməyən qız (yəqin, ürəyində hamını lənətləyirmiş...) boş ovuclarını irəli uzadıb dayanmışdı. Artıq heç nə istəmirdi, heç kimdən heç nə gözləmirdi. Yalnız bu simic vaqondan tez düşüb başqasına minmək istəyirdi. Başqa arzusu yoxdu. Nə istəyə bilərdi ki? Nə arzulaya bilərdi? Bu qızın hər günü o birisindən heç nə ilə fərqlənmirdi, zorən həyatın çirkabına atılmış bu uşaq üçün sabah da, o birisi gün də, bir ay sonra da belə olacaqdı – yenə də metro vaqonları, yenə də laqeyd sərnişinlər, yenə də vaxtından əvvəl qocalmış, qaralmış deyingən ananın tənələri...
Dilənçi qız yenə hərəkət etdi, bu dəfə oturacaqlarda bir-birinə sıxılmış sərnişinlərə yanaşdı. Heç nə demədi. Susdu. Sadəcə çirkli ovuclarını açdı. Bu zaman kimsə cibindən bir narıncı portağal çıxarıb (bəlkə də öz uşağına aparırdı...) ehtiyatla dilənçi qızın ovcuna qoydu, sanki bir günəş doğdu, vaqona işıq saldı. Xırda barmaqlar portağalı bərk-bərk ovuca sıxdı. Qız gözlərini ovcundakı günəş parçasından çəkə bilmirdi, inanmırdı bu möcüzəyə... Portağalı burnuna tutub zərif şirin ətri içinə çəkdi, ayazdan çat-çat olmuş qansız, solğun dodaqları gülümsədi.
Tez vaqondan düşüb qaçdı.
Günəşi özüylə apardı.

18 Şubat 2010 Perşembe

Poeziya və Zen


(qaynaq: http://stupeni.irk.ru)

Poeziya və Zen - əksəriyyət üçün birmənalı görünmür, Poeziya zərif, anlaşılmayandır, Zen – qavrayış üçün mürəkkəbdir. Bir qədər sadələşdirmək üçün, gəlin, poeziya barəsində şüurun azad edilməsi baxımından, daha dəqiq desək, şüurun inkişafı baxımından danışaq.
“Şüur” terminini aydınlaşdıraq. Ətraf mühit var və biz, ayrı-ayrı varlıqlar varıq. Bütün dünya hər birimizin təsəvvüründə inikas olunur. Varlıq mürəkkəb sistemdir, onun dünyanı qavrayan, yəni kənardan daxil olan informasiyanı emal edən, qərar qəbul edən və bu qərarlara görə fəaliyyət göstərən daxili sistemlərindən birini şüur adlandıraq. İnformasiyanın qəbulu və emalı fərqli ola bilər, lakin onların hamısı şüurun elementləridir. Şüurun qeyri-azadlığı – informasiya qəbulunun və emal metodlarının hansısa xarici, kənar qanunlara tabe olması deməkdir. Belə qanunlara, məsələn, cəmiyyətin müxtəlif norma və qaydaları, dəyərləri, yəni mədəniyyəti aiddir. Dini və ya elmi mülahizələr və fikirlər, dövlət ideologiyası və s. də bura daxildir.Bütün bunlar, yəni əxlaqi çərçivələr şüurun başqa varlıqlara ziyan gətirə biləcək qərarlarının qarşısını almaq üçündür. Şüur öz inkişafında elə səviyyəyə çata bilər ki, artıq kiməsə zərərverən qərarlar qəbul etmək onun “ağlına gəlməz”. Bu zaman şüur onu tənzimləyən xarici qanunlardan azad olar, çünki bu qanunlar şüurun inkişafına mane olmağa başlayar.
Mədəniyyətin elementlərindən biri dildir. Adətən fikirlərimiz dilin elementləri – sözlər vasitəsilə çatdırılır, lakin sözlərin sayı dildə məhdud olduğundan, şüur, informasiyanın daxil olduğu andan məhdudlaşır, yəni, daxil olan məlumatları tam qavramağa və emal etməyə söz çatmadığına görə, informasiyanın müəyyən hissəsi itir.
Bununla əlaqədar, poeziyanı dilin “genişlənməsi” vasitəsi kimi təsəvvür etmək olar, yəni yeni termin və yeni anlayışlar yaratmadan, sadəcə onların qarışığından törəmiş yeni elementlər vasitəsilə şüur inikas etdiyi informasiyanı emal edə bilir. Poeziyanın öz qanunları var, amma bu qanunların təbiəti başqadır. Belə çıxır ki, ədəbi əsərin əsasında söz deyil, informasiya dayanmalıdır, elə bir informasiya ki, onu sadəcə sözlə ifadə etmək çətindir, ya da mümkün deyil. Əgər əsərdə belə informasiya yoxdursa, demək, əsər də yoxdur, sadəcə söz toplusu var. Bütün ədəbi fəndlər (üsullar) vasitədir, əsla əsərin məqsədi deyil, lakin bu vasitə oxucunu məcbur edir ki, ona təklif edilən informasiyanı dərk etmək üçün müəyyən halətə düşsün.
Yaradıcılığın məqsədi əsər deyil. Əsər nəticə deyil. Nəticə - şüurun genişlənməsidir, yəni ətraf dünyanı az da olsa, daha yaxşı anlamaq, dərk etməkdir, ətrafda baş verən prosesləri daha “incə duymaqdır”.
Və burda həqiqətən yaxşı əsəri hər cür cəfəngiyyatdan ayırmaq üçün bir neçə meyar yaranır. Birinci meyar – əsərdə başqa üsulla ötürülə bilməyəcək informasiyanın olması. Əgər şeiri başqa sözlərlə nəql etmək mümkündürsə, onda o şeir nəyə lazımdır? Əgər informasiya elə təqdim edilir ki, oxucu onu oxumadan yan keçə bilmir, demək, qarşımızdakı əsl şeir nümunəsidir.
Burda çox incə məqam var. Fərqli inkişaf mərhələsində şüur, eyni informasiyanı fərqli qavrayır, emal edir. “Mədəni” qanunlarla məhdudlaşan şüurun informasiya qəbulu bu qanunlarla məhdudlaşdırılır. Konkret şüur bu “mədəni” qanunları nəzərə almayacaq dərəcədə inkişaf etməyincə, azad olmayınca, o yalnız dünyanın bir parçasını görəcək, özü də şüur üçün təhlükəsiz parçasını.
Bəzən deyirlər ki, “bu əsər məni tutur, cəlb edir”. Bu o deməkdir ki, informasiyanın bir qismi şüur üçün artıq təhlükəsiz olub və həmin məlumat mədəni qanunlar səddindən “hoppanıb” keçsə də, bunu bütün əsərə aid etmək olmur. “Əsər məni cəlb edir” – bu yanaşma əsəri qiymətləndirməyə yaramır, lakin mədəni qanunlar məngənəsində olan şüur üçün başqa meyar yoxdur.
Olur ki, müəllifin özü “mədəni” qanunların əsiridir, bu çərçivədə onun yazdığı və yazacağı nə varsa, mədəni qanunlarla məhdudlaşır, istənilən əsərin məğzi sayılan informasiya natamam, naqis olur, informasiya mədəniyyətin sərt çərçivələrində dondurulur və yalnız “kimisə cəlb etməsi” ilə maraqlıdır. Bu, çıxılmaz vəziyyətdir. Bu, öz keçmişinə, xatirələrdən həzzə qayıdışdır. Bu, poetik əsərin oxucu şüurunun inkişafı baxımından deyil, əyləncə baxımından qavranmasıdır. Bu baxımdan, belə şeir – poeziya deyil.
Özünüzə sual verin: şeiri oxuyarkən, nə əldə etmək istəyirsiz? Vaxt öldürürsüz, xoş emosiyalar duyursuz (özü də bu emosiyalar hansısa xarici qanunların icazə verdiyi emosiyalardır, və demək ki, sizin deyil)? Əgər siz şeir oxumağı öyrənmək və yeni informasiya gətirən şeiri başa düşmək istəyirsinizsə, sadəcə bunu dərindən istəmək lazımdır...
Çevirdi: Sima Ənnağı

14 Şubat 2010 Pazar

"Ən yeni ədəbiyyat" təqdimatından fotolar

“Ən yeni ədəbiyyatın” yenilikləri


Dünən (13.02.2010) “Etüd” kitab və rəsm salonunda “Qanun” çap evinin, və məxsusi olaraq, naşir Şahbaz Xuduoğlunun təşkil etdiyi kitab təqdimatı mərasimi baş tutdu. Tədbir haqqında Kultaz saytında elan verilmişdi (sağ olsun Zahir). Mən, həm çoxunu virtual tanıdığım sənət arxadaşlarımı görmək, həm də yeni kitablarla tanış olmaq məqsədiylə “Etüdə” yollandım.
“Etüd” kitab və rəsm salonunun ikinci mərtəbəsində yerləşən kiçik zalında toplaşmış sənətkarlar bir-biri ilə mehribancasına hal-əhval tutub, sohbət edərkən, mən əlimdə fotoaparat divardakı tabloları, masa üstündəki kitab nümunələrinin fotosunu çəkirdim (içəri bir az qaranlıq olduğuna görə, fotolar keyfiyyətli alınmayıb).
Tədbirin rəsmi hissəsini hörmətli naşir, “Ən yeni ədəbiyyat” seriyasının təşəbbüskarı Şahbaz Xuduoğlu açdı, aldı görək nə dedi. Dedi ki, “Ən yeni ədəbiyyat” seriyasının məqsədi çağdaş ədəbiyyatımızın yeni adları ilə oxucuları daha yaxından tanış etmək, ədəbiyyatımızın inkişafını dəstəkləməkdir. Kitablar rəsmi zallarda deyil, kitab dükanlarında müzakirə olunmalı, oxucu ilə yazar arasında canlı, emosional təmas qurulmalıdır.
Sonra kitabları “isti-isti tipoqrafiya təndirindən” çıxmış gənc yazarlar – Sevinc, Aqşin, Pərviz öz kitabları haqqında (Aqşin Yeniseyin “Cənnətdə terror aksiyası”, Pərviz Cəbrayılın “Yad dildə”, Sevinc Pərvanənin “Şəhər”) məlumat verdilər. Rasim Qaraca, Seymur Baycan, Əli Əkbər də ədəbiyyat haqqında öz fikirlərini söylədilər. Əli Əkbər Kultura.az saytının hazırladığı, özünün (Ə.Əkbərin) tərtib etdiyi “Fikirlərin rəngarəngliyi” (rusca) kitabı ilə hamını tanış etdi. Qeyd edim ki, ümumi ab-havadan insanların səmimi, doğru sözə; səmimi, doğru ədəbiyyata nə qədər ehtiyacları olduğu duyulurdu.
Qeyri-rəsmi hissədə Şahbaz bəy “Ən yeni ədəbiyyat” şərabından dadmağı təklif etdi (ki, yeni kitabların dadı damaqdan qaçmasın :) ). Hamı ayaqüstə kəmşirin şərabdan dadıb, xırda buterbrodlardan nuş edib, səmimi şəkildə söhbətləşirdi. Kitabları təqdim olunan gənc yazarlar isə aşağıda, salonun birinci mərtəbəsində TV-yə müsahibə verirdilər. Davamlı olsun!

Fürsətdən istifadə edərək, belə isti ab-havalı tədbirin təşkilində böyük əməyi olmuş Şahbaz Xuduoğlunu, “Etüd” salonunun sahibəsi Jaləni, onun təvazökar işçilərini xoşməramlı təşəbbüsə görə alqışlamaq istəyirəm.

Hamı “Etüd” salonuna! :)
Kitablar sizi gözləyir!

P.S. Tədbirdə qədəhini və şərabını mənimlə bölüşmüş, adını bilmədiyim gözəlürəkli insana da ayrıca təşəkkürlər!

27 Ocak 2010 Çarşamba

Paint əyləncələri

bir gün boş vaxtım olarkən, birdən-birə Paint proqramında şəkil çəkmək həvəsi gəldi mənə (hərçənd o vaxta qədər rəsm çəkmək mənimcün əlçatmaz arzu idi və hələ də, təəssüf ki, elə qalır)- amma Paint-də əyləncələrim müəyyən nəticə verdi, hər halda mən belə düşünürəm (diletant bundan artıq nə deyə bilər ki...:)) yaratdığım tablolar sadəcə və sadəcə intuitiv rəsmlər...
Burda sol tərəfdə yerləşdirdiyim rəsm Səslər adlanır. Qalan rəsmlər isə sadəcə abstraksiyalardır...

Zen kəlamları


***
iqtisadi böhran zamanı qiymətlər artır, amma insan həyatının qiyməti dəyişməzdir - ölüm. Kim bunu anlamırsa, qiyməti baha sayır, amma ödəniş cəmi bir dəfədir, özü də heç kim əvvəldən həmin qiyməti vermir.
***
keçmiş - yaddaş, gələcək isə yalnız ehtimaldır. Keçmişlə gələcəyin görüşdüyü nöqtə indiki andır. Və məhz həmin nöqtədə biz varıq. Ünvanımız - əbədi indidir.
***
xəbərlər var - yaxşı və pis. Pis xəbər: yaxşı xəbərlər yoxdur. Yaxşı xəbər: pis xəbərləri eşitməyə məcbur deyilik.
***
Zen Tanrını və ya Buddanı vacib saymır, çünki Zenin məğzi insanın şəxsi təcrübəsində cəmlənir. Allahın zəhləsini tökməyin. Onun öz problemləri var, o nəyi yaradırsa, həmin varlıq ölür...
***
keçmiş ona görə qiymətlidir ki, həyat təcrübəsi və xoş xatirələr sizi müdrikləşdirir. Qalan nə varsa, artıq yükdür və bu yük sizə inkişafda mane olur. Dünənki ağrı, iztirab və problemlər bu gün aktual deyil, siz onları daşımağa məcbur deyilsiz.
***
intihara meyilli birisi müdrik qocadan soruşdu:
- Mən intihar etmək istəyirəmsə, buna haqqım varmı?
- Hər kəs istədiyini edə bilər, lakin hər kəsin də haqqı var ki, buna etiraz etsin.
- Siz intiharı əxlaqi addım sayırsız?
- Əgər heç kimə zərər dəymirsə,hər addımı əxlaqi saymaq olar. Amma mən hesab edirəm ki, intihar özünə çox ciddi yanaşanların alətidir.

Kamden Benares. Ustadsız Zen kitabından

23 Ocak 2010 Cumartesi

OŞO deyir ki...


***
Bəzi şeylər yalnız reallıqla poetik əlaqədə açılır, bunu isə yalnız şairlər bilir.
Şairi avam sayırlar, hesab edirlər ki, o, həyatda yerini tapa bilmir, yaşamağın qaydasından xəbərsizdir. Şair heç vaxt nə böyük pullar qazana bilir, nə də hakimiyyət. Onun zənginliyi başqa sahədədir.

Şair hesab edir ki, sevgi var, hesab edir ki, Allah var. Həyatda kiçik şeylərdən zövq ala biləcək qədər sadəlövh olan insan anlaya bilir ki, Allah mövcuddur, çünki Tanrı xırdalıqlarda özünü biruzə verir - o, yediyimiz ərzaqlarda, getdiyimiz yollardadır. Allah sevgidədir - sizin sevgilinizə duyduğunuz sevgidə, dostluqda, əlaqəniz olduğu insanda... Allah kilsələrdə deyil. Kilsələr poeziya ilə deyil, siyasətlə məşğuldur.

Qoy hər birinizin içində poeziya olsun, bunun üçün sevgidən yoğrulmuş daxili təməl, kifayət qədər mətinlik lazımdır ki, bu dünyada sadəlövh qalasan, amma için poetik olsun. Poetiklik - şeir yazmaq demık deyil; poetiklik şeir yazmağın kiçik bir hissəsidir. Bir misralıq şeir yazmamaş adam da şair ola bilər. Ya da minlərlə şeir yazar, amma şair olmaz.

Şair olmaq həyat tərzidir. Bu, həyatı sevmək, ona səcdə etmək, ürəyindən gələn hisslə həyata bağlanmaq deməkdir.

21 Ocak 2010 Perşembe

Zamanın paradoksları


***
Biz elə zəmanədə yaşayırıq ki:

avtobanlar genişlənir, təfəkkür daralır;
binalar ucalır, dözüm qısalır;
çox xərcləyirik, amma az əldə edirik;
evlərimiz böyüyür, ailələr kiçilir;
elmi adlar artır, fikirlər azalır;
dərmanlar çoxdur, sağlamlıq azdır;
malımız, maddi sərvətimiz artır, dəyərlər azalır;
çox danışırıq, çox nifrət edirik, az sevirik;
çox qazanmağı öyrənsək də, xərcləməyi öyrənməmişik;
pul qazanmağı bacarırıq, yaşamağı - yox;
Aya uçub qayıtmışıq, amma qonşumuzu tanımırıq;
xarici aləmi öyrənmişik, iç dünyamızdan xəbərimiz yox;
havanı təmizləyirik, ruhumuzu kirlədirik;
bizim zəmanəmizdə dünya sükunətdədir, ailələr - müharibədə;
əyləncələr çoxdur, sevinc azdır.


Tərcümə: www.basik.ru

20 Ocak 2010 Çarşamba

OŞO-dan kiçik bir tövsiyə


***
İnsanlar deyirlər ki, xoşbəxt olmaq istəyirlər, əslində isə onlar bunu istəmirlər. Onlar özlərini xoşbəxtlikdə itirməkdən qorxurlar.
Nəyi isə tam dərk edəndə, siz ondan ayrı olursuz; əgər xoşbəxtsinizsə, siz ayrısız, xoşbəxtlik - ayrı. Deməli, həqiqi mənada xoşbəxt olmaq - xoşbəxtliyin özü olmaqdır, "xoşbəxt olmaq" demək deyil. Siz sanki əriyirsiz, tədricən itirsiz. Bədbəxt olanda, siz həddən artıq çox olursuz. Bədbəxt insanın diqqətində yalnız öz Eqosudur. Ona görə eqoist adamlar bədbəxtdir, bədbəxtlər isə eqoistdir. Bu, əlaqəlidir.

Eqoist olmaq istəyirsinizsə, bədbəxt olmalısınız. Bədbəxtlik fonunda Eqo aydın, tam olaraq özünü göstərir. Xoşbəxt olduqca, adamın özündən daha az qalır, ona görə insanlar xoşbəxt olmaq istəsələr də, bundan çəkinirlər, xoşbəxt olmaq istəmirlər. Onlar xoşbəxtlikdə özlərini itirməkdən qorxurlar, çünki Eqo və xoşbəxtlik birgə ola bilməz. Xoşbəxt olduqca, sizin özünüzdən bir az azalır və elə an gəlir ki, siz tamam yox olursuz, yalnız xoşbəxtlik qalır.