3 Mayıs 2010 Pazartesi

Hisslərin qəzəbi


Nəfsinin əsiri olmuş kişi
bir gün
xışmalayıb erkəkliyini
fahişə
qəhbə
ləçər
sözlərini
ovuc-ovuc çırpar qadına
qəlp hislərlə kirlənmiş mələk
fahişə
qəhbə
ləçər damğasıyla yanan içini
ovundurmaq üçün
gəzər
şəhərin küçələrini
eşidər hər pəncərədən
fahişə
qəhbə
ləçər sözləini
hətta
ağacların quru budaqları
pıçıldar o sözləri
ffffff........
yəqin
hər mələyin alnına yazılıb
nə vaxtsa
inandığı
xəyalıyla yatıb-oyandığı
kişidən
fahişə
qəhbə
ləçər sözlərini eşitmək
eşidib üşünmək
üşünüb ağlamaq
darmadağın olmaq...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder