16 Kasım 2014 Pazar

Simadan bir nağıl. Qardanənin nağılı


     


nağılın rus dilində variantı burada:

http://www.proza.ru/2014/02/02/2147


Biri vardı, biri yoxdu, bir Qardanə vardı. Əlbəttə, o bir deyildi, onun xeyli rəfiqələri vardı - özü kimi soyuq gözəl qar dənəcikləri. Onlar ilboyu göyün yeddinci qatında, buludlarda yaşayırdılar və hər gün yuxarıdan aşağı baxıb,Yerdəki həyatı müşahidə edərək köks ötürürdülər, “axı nə vaxt qış gələcək və biz aşağı, gözəl şəhərlərə və meşələrə enəcəyik, insanların həyatına yaxından baxacağıq, bəlkə də isti günəş və ya texniki duz kimi təhlükə ilə rastlaşacağıq... heç olmasa soyuq damarlarımızı bir qədər adrenalin ilə coşdurarıq... yoxsa bütün günü buludlar, buludlar... darıxdırıcı və yeknəsək həyat”...