7 Nisan 2010 Çarşamba

Gennadi Qolovatı. 2 şeir


Gennadi Qolovatı (1940-2001) – rus əyalət şairidir, Çita vilayətində yaşamışdır. Qolovatı mərkəzi ədəbi prosesdən çox uzaq olsa da, onun şeirləri müasir rus poeziyasında məxsusi yer tutmağa iddialıdır.

Şairin 2 şeirini təqdim edirəm.

С и л а
Слепые не могут смотреть гневно.
Немые не могут кричать яростно.
Безрукие не могут держать оружие.
Безногие не могут идти вперед.
Но – немые могут смотреть гневно.
Но – слепые могут кричать яростно.
Но – безногие могут держать оружие.
Но – безрукие могут идти вперед.

Tərcüməsi:
Q ü v v ə t
Korlar qəzəblə baxa bilmir.
Lallar nifrətlə bağıra bilmir.
Qolsuzların əlində solah olmaz.
Ayaqsızla r- irəli addımlamaz.
Lakin...
Lakin lallar qəzəblə baxa bilər.
Korlar nifrətlə bağıra bilər.
Ayaqsızlar - əldə silah tutarlar.
Qolsuzlar – irəli addımlayarlar.

***
Старею? Или, может быть, хирею?
Да все равно: в итоге – что ни год –
Тусклее краски, запахи беднее
И скрипка - реже сердце достает.
Но слово – все острей пронзает слово!
В поэзии, как в детстве я могу
Увидеть мир обрадованно снова,
Поверить в солнце, спавшее в стогу…

Tərcüməsi:
***
Qocalıram? Ya taqətdən düşürəm?
Fərq eyləməz – ildən ilə keçdikcə,
Rənglər daha solğun,
Ətirlər bəsit görünür mənə,
Müsiqi də ürəyimə zövq vermir artıq.
Fəqət söz – sözü daha kəskin vurğulayır!
Uşaqlıqda olduğu kimi mən
Yenidən
Dünyaya maraqla baxa bilirəm,
Ot tayasında uyumuş günəşə
Heyrətlənirəm...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder