1 Haziran 2012 Cuma

1 iyun - Beynəlxalq uşaqların müdafiəsi günüdür

Deyirlər, uşaqlar həyatın çiçəkləridir. Və təbiətdə olduğu kimi, çiçək-uşaqlar da fərqlidir - eləsi var isti qucaqda yaşayır, eləsi də var soyuq küçələrdə. Bu gün böyüklərin təzyiqiylə barışan, yumruğuna dözən uşaq sabah necə insan olacaq? Uşaqlığında gördüyü ədalətsizliyə öz müstəqil həyatında "yox!" deyəcək, ya həmin ədalətsizliyi öz davranışında davam etdirəcək, yeni nəsli köhnə adət-ənənələrlə böyüdəcək? Və özünə bəraət qazandırmaq üçün: "bizi də belə böyüdüblər.... döyüblər də, söyüblər də... amma görürsən, adam olmuşuq" - deyəcək.
Yaxşı nəsil böyütmək üçün uşaqların gözü qarşısında onun sevdiyi insanların gözəl davranış nümunələri olmalıdır. Yalansız, dürüstsözlü mühitdə böyüyən uşağın ağlına gəlməz yalan danışmaq, kimisə aldadıb faydalanmaq, çünki bu uşaq tamam başqa dəyərlərlə tərbiyə edilmişdir.
Onsuz da həyat mürəkkəb və ziddiyyətlidir, təəssüf ki, bəzən uğursuz və qarşılıq verməyəndir. Odur ki, uşaqları həyata düzgün yönəltmək, çətinliklərə dözümü aşılamaq, öz gücünə inamı tərbiyələndirmək ona bahalı oyuncaqlar almaqdan qat-qat yaxşıdır. Oyuncaq bir-iki gün maraq doğuracaq, sonra bir küncə atılıb unudulacaqdır; amma uşaqlara aşıladığımız gözəl vərdişlər onların xoşbəxtliyinin görunməz, lakin çox mühüm "kərpicləridir".
Bu gün uşaqların fiziki, mənəvi və sosial müdafiəsinə ehtiyac kəskin duyulmaqdadır. Uşaq hər yerdə - evdə, küçədə, məktəbdə, sosial şəbəkələrdə hər cür zorakılığa məruz qala bilər. Bu zorakılıq açıq və ya gizli şəkildə, fərdi və ya qrup formasında mümkündür. Bizdən zəif və asılı olan uşaqların müdafiəyə ehtiyacı olduqlarını yalnız iyun ayının 1-də deyil, ilin 365 günü yadımızda saxlayaq.

Sima, 2012

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder