5 Ekim 2016 Çarşamba

Sadəcə payız


Ehtiyatlı
Addımlarımla
Yerə tökülmüş yarpaqları
Xışıldadıram,
Nəfəsim təng,
Ağlım dəngdir,
Fikirlərimi cəngələyib,
Cərgələyib
Hara gedirəm – unutmuşam...

Soyuq səslər,
Dərin təlaş,
Şüşələrdə damcılar,
Bikef  insanlar,
Azdıran küçələr,
Qaranlıq künclərdən sızan
Qəhvə ətrinə qarışmış
Tüstülər.

Darıxma,
Bu sadəcə payızdır.

2015


  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder